css templates

Wyrób uli wielkopolskich drewnianych

Tekst alternatywny

Jesteœmy firm¹ zajmuj¹c¹ siê kompleksowym przygotowaniem uli wielkopolskich. Ule starannie wykonane ze sklejki liœciastej (brzozowej) wodoodpornej. Ocieplone styropianem (gruboœæ 4 cm), szkielet korpusów frezowany, wykonany z suchego drewna sosnowego. Ule niemalowane. Wykonamy ule "Ostrowskiej".

W sk³ad ula wchodzi: - stojak - dennica wysoka osiatkowana - dwa korpusy gniazdowe - jeden pó³korpus (miodnia) - daszek ocieplony (wyciszony) pokryty blach¹ ocynkowan¹ 0,55 mm - jeden zatwór (przegroda) ze sklejki.

kompletny ul wa¿y zaledwie 30 kg.

Wykonujemy daszki do uli steropianowych: ocieplone (blacha ocynk 0,50mm) dennice wysokie osiatkowane higieniczne 10 ramkowe i 12 ramkowe (dadanta).

portfolio

Oferta

Zapoznaj siê z pe³n¹ ofert¹.

portfolio

Kontakt

Skontaktuj siê z nami

« Previous | (252) 236-6148

Ul wielkopolski

Ul kompletny z powa³ka, Cena: 300 z³/szt.

Dennica Wysoka

Dennica wysoka osiatkowana z szufald¹ cena 50 z³/szt.

Korpus gniazdowy

Tekst alternatywny

Karpus gniazdowy ocieplony, cena 55 z³/szt.

Pó³korpus

Tekst alternatywny

Pó³korpus ocieplony 40 z³.

Daszek

Daszek ocieplony, wyciszony, blacha ocynk 0,55. Cena 55z³/szt.

(202) 739-4532 | Next »

Krata odgrodowa

Tekst alternatywny

Krata odgrodowa pozioma, cena 30 z³/szt.

Powa³ka 3-otworowa

Powa³ka 3-otworowa, cena 30 z³/szt.

Przegonka 8-otworowa

Tekst alternatywny

Przegonka 8-otworowa, cena 30 z³/szt.

Stojak

stojak, cena 10 z³/szt.

Zatwór

sklejka wodoodporna, cena 10 z³/szt.

(431) 743-5456 | Next »

Jak nas znaleŸæ


Poka¿ 907-821-4884 na wiêkszej mapie

« Previous | Next »

Preferowany kontakt telefoniczny 601 633 882-Marian

Adres

Wyrób Uli- Us³ugi
Helena Abramowska
11-001 Dywity ul. Barczewskiego 95
kom. 601 633 882
NIP 739-208-17-86 REGON 280593589

507-391-3982 | (405) 438-9662